Dag 6 Danholmen – Skaboholmen

Dag 6 Danholmen – Skaboholmen

Danholmen-Skaboholmen

Distans 13km Tot 178km

Lat 58°02.118` Long 11°29.958`

Vind SO-S 8-13

Det här var natten då jag skulle få sova, men 00.30 så vaknar jag av en rejäl åsksmäll och kraftig vindökning, ut och plocka in kläder samt förankra tältet ordentligt för nu tog blåsten och regnet fart, är tältet potentialjordat mot åska?

När man hade fritidsbåt så brukade man kalla båtägare som förtöjde sina båtar dåligt så att dom fick gå upp på natten och fixa med ankaret för ”Kalsongseglare” Jag är väl en kalsongpaddlare då 🙂 Vinden som på förmiddagen tog i ordentligt med skum på vågorna gjorde att jag inte vågade mig ut, därav den klena distansen, vinden lade sig sen eftermiddag och SMHI lovade ny kraftig vindökning med regn vid 20-21 tiden så jag passade på att lätta ankar i vind-pausen. Möllesund som passerades ska ha plus för sin brygga avsedd för kajaker väl skyltad och allt, annars är det knepigt att komma upp på oftast höga bryggor när man paddlar förbi något mysigt ställe.

Stod sen inför valet att korsa Kråke Fjord med tung dyning från väst med förväntat väderomslag med vindar upp mot 13m/s som enligt prognosen skulle komma närsomhelst, eller stanna på andra sidan, med väääldigt mörka moln som tornar upp sig så ser plötsligt Kråke fjord hotfull och lömsk ut. – Äsch ingen minns en fegis så jag drar nytta av paddelteknikkurserna hos Magnus Fischer och trycker ihop knän och fötter och trampar på med ben och bålrotation så jag får bra fart över den öppna fjorden innan vinden tar fart, som ett tecken så försvinner den nedåtgående solen bakom svarta moln precis när jag kommer in i lä av Skaboholmen. Skönt att Rockpool tog fram en kajak som även jag kan paddla på ett bra sätt, 191cm – 116kg – 47 i skor – stel gubbe bryter man inte ner i vad som helst om man ska paddla med rätt teknik, slänger man sen in en dyna under rumpan för att komma upp i sittställningen så sitter jag iaf nästan lika bra som i min surfski.

Nu väntas dåligt väder så ett liknande upplägg imorgon är att vänta. Uppkopplingen här är rätt kass. 

Dagens låt med tanke på åskan i natt får bli Thin Lizzy med ”Thunder and Lightning” (den turnén hade jag turen att få se)

Danholmen-Skaboholmen

Distance 13km Tot 178km

Lat 58 ° 02.118` Long 11 ° 29.958`

Wind SO-S 8-13 m/s

This was the night when I would get to sleep, but 00.30 I wake up from the thunder and strong wind increase, go out and pick up clothes and anchor the tent properly because now the wind and rain took off, is the tent potentially grounded against thunder?

When you had a leisure boat, you used to call boat owners who moored their boats badly so that they had to get up at night and fix with the anchor for ”Underpants Sailor” I’m probably a underpants paddler then 🙂 I did not dare to go out, hence the small distance, the wind died down late in the afternoon and weather forecast promised a new strong wind increase with rain at 20-21 so I took the opportunity to lighten anchor during the wind break. Möllesund, which was passed, must have a plus for its jetty intended for kayaks, well signposted and all, otherwise it is tricky to get up on usually high jetties when you paddle past some cozy place.

Was then facing the choice to cross Kråke Fjord with heavy swell from the west with expected weather change with winds up to 13m / s which according to the forecast would come at any time, or stay on the other side, with very dark clouds approaching so suddenly Kråke fjord looks threatening and insidious out. – Oh no one remembers a coward so I take advantage of the paddle technique courses at Magnus Fischer and press my knees and feet together and step on with legs and torso rotation so I get good speed over the open fjord before the wind picks up, as a sign the setting sun disappears behind black clouds just as I enter the shelter of Skaboholmen. Nice that Rockpool developed a kayak that I can also paddle in a good way, 191cm – 116kg – 47 in shoes – stiff old man you do not break down into anything if you are going to paddle with the right technique, you then throw in a cushion under the butt to get up in the sitting position, I sit almost as well as in my surf ski.

Now bad weather is expected so a similar approach tomorrow is to be expected. The connection here is the right box.

Today’s song considering the thunder tonight will be Thin Lizzy with ”Thunder and Lightning” (that tour I was lucky enough to see)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *