Dag 9 Lygnholmen

Dag 9 Lygnholmen

Lyngnholmen (Björkö)

Distans 0 km Tot 221km

Lat 57°45.309′ Long 11°41.820`

Vind V vridande mot S 10-19 m/s avtagande mot kvällen

Inblåst på en ö, vad gör man då? Jag ägnade mig åt att snacka med fåren på ön, njuta av min enda medhavda öl, (som får 5 Kenta av 5) sittandes på en klippa och kollade på båtar som kämpade i vågorna, tilltugget till denna fantastiska 3,5’a blev torkat salt kött (riktigt gott det med) Ett styrkepass i naturgymmet var helt gratis, min fantasi på övningar blir bara bättre för varje inblåsning, -Skärgårdens Jane Fonda 

Dagens MacGyver:

Jag har haft jätteproblem med att telefonen larmar om ”fukt i usb” Det innebär att luren vägrar ta emot laddning, vad göra med hopplöst långt till närmaste elektronikbutik? Lyckades lura i luren en laddning på några få procent, men tillräckligt för en snabb-googling där man på ett forum råder att rengöra USB ingången med en bit silkestyg dränkt med sprit som sedan skall ”gnugga rent” kontakterna från smuts (fukt kan omöjligen ha trängt in)
Uppväxt med TV serien MacGyver så klippte jag till en smal sårsprits-dränkt ”pad”, hyvlade ner en tops från medicinväskan ur skeppsapoteket med min kniv som jag sedan tryckte in ”tussen” i USB uttaget, den var rätt smutsig och hoppla, så börjar telefonen ladda (iaf tills vidare..)  ”Nöjd med mig själv” – telefonreparations-kittet nr 1 syns på bilden

Dagens ”Not so MacGyver”

Jag gillar stark chili, och för att lyxa till de mumsiga frystorkade rätterna ännu mer så packade jag ner chili med en bra styrka på ca 50 000 Scoville. Men krydda aldrig maten i 15 sekundmeter -chili pulvret blåser bara omkring, mest upp i ögonen faktiskt. Blir jag stoppad av sjöpolisen i morgon så blir det garanterat drogtest med dom fina röda ögonen som lyser som 2 st babordslanternor. Imorgon gör vi Göteborg, kajaken och jag – Flumride med kajak? hmmmm

Dagens Band: Red Hot Chili Peppers med Californication

Lyngnholmen (Björkö)

Distance 0 km Tot 221km

Lat 57 ° 45.309 ’Long 11 ° 41.820`

Wind W turning to S 10-19 m/s decreasing towards evening

Stuck on an island, what do you do then? I spent time talking to the sheeps on the island, enjoying my last beer, (which gets 5 Kenta out of 5) sitting on a cliff and watching boats fighting in the waves, the snack for this fantastic beer was dried salt meat (really tasty) A  workout in the natural gym was completely free, my imagination on exercises only gets better, -The Archipelago’s Jane Fonda

Today’s MacGyver:

I have had huge problems with the phone alerting about ”moisture in usb” This means that the mobilephone refuses to accept charge, what to do with hopelessly far to the nearest electronics store? Managed to charge the mobilephone a few percent, but enough for a quick googling where in a forum it is advisable to clean the USB input with a piece of silk cloth soaked with alcohol which will then ”rub clean” the contacts from dirt (moisture can possibly have penetrated)
Growing up with the TV series MacGyver, I cut a narrow wound-soaked ”pad”, planed a top from the medicine bag from the ship’s pharmacy with my knife which I then pressed ”in between” in the USB socket, it was quite dirty and jump, so it starts to charge the phone (until further notice ..) ”Satisfied with myself” – phone repair kit no. 1 can be seen in the picture

Today’s ”Not so MacGyver”

I like strong chili, and to indulge in the yummy freeze-dried dishes even more, I packed down chili with a good strength of about 50,000 Scoville. But never season the food in winds 15 m/s  – the chili powder just blows around, mostly up in the eyes actually. If I am stopped by the maritime police tomorrow, there will be a drug test with the nice red eyes that glow like 2 port lanterns. Tomorrow we do Gothenburg, the kayak and I – Flumride with a kayak? hmmmm

Today’s Band: Red Hot Chili Peppers with Californication

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *