Vågor & väder

Vågor & väder

Väder fixar en kajakpaddlare hur enkelt som helst men kraftiga vindar och vågor kan skapa problem. Nedanstående tabeller kommer från SMHI, Meterologiska institutet och från Björn Thomassons utmärkta sida och som alla ger en fingervisning vad som händer med vattnet när vinden tar i.

REKORD OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER
Extrema vågor inträffar med jämna mellanrum, ofta vintertid i samband med starka vindar som bygger upp vågorna. Den högsta observerade vågen i Östersjön, 14,0 m den 22 december 2004, uppmättes av det Finska Havsforskningsinstitutet söder om Åland. Den signifikanta våghöjden var vid detta tillfälle 7,7 m. Vid Almagrundet  observerades 12,8 m våghöjd den 14 januari 1984. Den högsta vågen som registrerats längs svenska kusten är 13,0 m med signifikanta våghöjden 7,7 m. Denna våg registrerades vid Väderöarna den 14 januari 2007.

Sannolika vågdimensioner längs svenska kusten

Vindhastighet (m/s)         Medel-      Karaktäristisk     Nyckfull våg       Medelvåglängd
                                       våghöjd     våghöjd    

Östersjön (ost long 14)
3                                       0,5          0,8                       1,5                    10
5                                       0,8          1,3                       2,4                    17
9                                       1,2          1,9                       3,6                    25
11                                     1,6          2,6                       4,8                    35
14                                     2,1          3,4                       6,3                    45
18                                     2,7          4,3                       8,1                    55
23                                     3,5          5,6                       9,3                    65
28                                     4,3          6,9                       10,7                  75   

Skagerack & Kattegatts djupare delar
3                                      0,5           0,8                       1,5                    10
5                                      1,0           1,6                       3,0                    25
9                                      1,5           2,4                       4,5                    35
11                                    2,0           3,2                       6,0                    50
14                                    2,5           4,0                       7,5                    60
18                                    3,5           5,6                       9,5                    75
23                                    4,5           7,2                      12,0                  100
28                                    6,0           9,6                      +15                  +100                               

Tabell med observerade månadsmedelvärden av signifikativ våghöjd i meter
             Huvudskär   S Östersjön   Läsö    Väderöarna  
Jan           1.5               2.3            1,3          1,8
Feb           1.2              1,7             1,7          1,2
Mars         1.0              1,1             1,1          1,0
Apr           0,7               0,9            0,6           0,8
Maj           0,6               0,6            0,6           0,8
Jun           0,7               0,6            0,8           0,9
Juli           0,7               0,9            0,6           0,8
Aug           0,8               1,0            0,7           0,9
Sep           1,1               1,3            0,9           1,2
Okt           1,3               1,6            0,9           1,3
Nov           1,4               1,9            1,1           1,5
Dec           1,5               1,4            1,0           1,4

Karaktäristisk eller Signifikativ våghöjd är medelvärdet i våghöjd på den högsta tredjedelen av vågorna. Enskilda vågor kan vara betydligt högre, maximal våghöjd räknas vara knappt dubbla den signifikanta våghöjden. Meteorologiska institutet betecknar en signifikant våghöjd på 2,5 meter i finska förhållanden som störande också för fartyg och signifikant våghöjd på 4 meter som svår sjögång även för större fartyg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *